Haldun Özkanlı. 1959 yılında Ankara'da doğdum. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon bölümünü bitirdikten sonra 1986 yılında TRT Ankara Televizyonu Film çekim servisinde kameraman olarak işe başladım. hozkanli@hotmail.com

Haldun Özkanlı Fotografları