Türkiye'de Sinema YayınlarıBroşür, Nizamname, Yıllık, Katalog, Ek

Adı Yayınlayan Kuruluş - Yayınevi, Yeri Yılı
Filmlerin ve Film Senaryolarının Kontrolüne Dair Nizamname Devlet Basımevi, Ankara 1939
Sinemacılar ve Filmciler Cemiyeti Ana Nizamnamesi Pollamary Basımevi, İstanbul 1947
İstanbul Sinemacılarının Dertleri (Broşür) İstanbul Sinemacılar ve Filmciler Cemiyeti, İstanbul, Pulhan Basımevi 1949
Türk Sinema Sanatçıları Tüzüğü (Broşür) Pollamary Basımevi, İstanbul 1953
Türk Filmciliği ve Kalkınması İçin Gereken Meseleler Hakkında Rapor Türk Film Dostları Derneği, İstanbul, Işıl Basımevi 1955
Türkiye Film İmalcileri Cemiyeti Ana Nizamnamesi Pollamary Basımevi, İstanbul 1957
Türk Filmciliğini Kalkındıracak ve Çağdaş Seviyeye Eriştirecek 'Türk Film ve Sinema Kanunu'nun Gerekçesine Ait Temennilerimiz (Broşür) Pollamary Basımevi, İstanbul 1957
Film Prodüktörleri Cemiyeti Ana Nizamnamesi broşürü Pollamary Basımevi, İstanbul 1957
Türk Sineması:Kısa Bir Bakış Kültür Bakanlığı Sinema Dairesi 1979
Türk Sineması Sorunları ve Çözümleri Etüdü TC.Kültür ve Turizm Bakanlığı 1988
Meşhur Türk Film Artistleri ve Dansözleri Magazini 1954 Yılbaşı Albümü sahibi: Kudret Sulatası, İstanbul 1953
Vatan Gazetesi Yerli Sinema eki Haz: Burhan Arpad, İstanbul, Vatan Matbaası, 1953
Türk Dili Dergisi Sinema Özel Sayısı Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları 1968
Milli Sinema Açık Oturumu MTTB Sinema Kulübü 1973
Türk Sinema Kurultayı:Bildiriler Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü, Ankara  
Sinema 65 Yıllığı: Türk Sineması'nda Gerçekler Sinema 65 Aylık Sinema Sanat Dergisi'nin 1-12 sayıları, İstanbul 1965
Antrakt 92 Sinema Yıllığı Derya Yayıncılık, Haz. Tamer Baran 1992 yılında Türkiye’de yaşanan sinema olaylarının derlendiği bir yıllık 1992
TÜRSAK Sinema Yıllığı 1993 TÜRSAK, İstanbul, Yay.Haz. Ali Hakan, Görüşler, Yapımlar, Gösterime Girenler, Sinema Seyirci Profili, Film Eleştirileri, Söyleşiler, Festivaller, Yitirdiklerimiz, Yayınlar, Yasalar, Kurumlar, Ticari Kuruluşlar, 1994
TÜRSAK Sinema Yıllığı 1994 TÜRSAK, İstanbul, Yay.Haz. Ayşe Teksoy, 1994 yılında Türkiye’de yaşanan sinema olaylarının derlendiği bir yıllık.İçinde: TÜRK SİNEMASI Görüşler, Yapımlar, Gösterime Girenler, Film Eleştirileri, Söyleşiler, Ödüller, Yitirdiklerimiz, Yayınlar, Sektör Rehberi 1994
TÜRSAK Sinema Yıllığı 1995-1996 TÜRSAK, İstanbul, Yay.Haz.Tamer Baran, 1995 / 96 yılında Türkiye’de yaşanan sinema olaylarının derlendiği bir yıllık.İçinde: TÜRK SİNEMASI Görüşler, Yapımlar, Gösterime Girenler, Film Eleştirileri, Söyleşiler, Ödüller, Festivaller, Yitirdiklerimiz, Yayınlar 1996
TÜRSAK Sinema Yıllığı 1996-1997 TÜRSAK, İstanbul, Yay.Haz. Belma Baş, 1996 / 97 yılında Türkiye’de yaşanan sinema olaylarının derlendiği bir yıllık.İçinde: TÜRK SİNEMASI Görüşler, Yapımlar, Gösterime Girenler, Film Eleştirileri, Söyleşiler, Ödüller, Yitirdiklerimiz, Yayınlar, Sektör Rehberi 1997
TÜRSAK Sinema Yıllığı 1997-1998 TÜRSAK, İstanbul, Yay.Haz. Belma Baş, 1997 / 98 yılında Türkiye’de yaşanan sinema olaylarının derlendiği bir yıllık.İçinde: TÜRK SİNEMASI Görüşler, Yapımlar, Gösterime Girenler, Film Eleştirileri, Söyleşiler, Ödüller, Yitirdiklerimiz, Yayınlar, Sektör Rehberi 1998
TÜRSAK Sinema Yıllığı 1998-1999 TÜRSAK, İstanbul, Yay.Haz.Okan Ormanlı, 1998 / 99 yılında Türkiye’de yaşanan sinema olaylarının derlendiği bir yıllık.İçinde: TÜRK SİNEMASI Görüşler, Yapımlar, Gösterime Girenler, Film Eleştirileri, Söyleşiler, Ödüller, Yitirdiklerimiz, Yayınlar, Sektör Rehberi 1999
TÜRSAK Sinema Yıllığı 1999-2000 TÜRSAK, İstanbul, Yay. Haz. Okan Ormanlı, 1999 / 2000 yılında Türkiye’de yaşanan sinema olaylarının derlendiği bir yıllık.İçinde: TÜRK SİNEMASI Görüşler, Yapımlar, Gösterime Girenler, Film Eleştirileri, Söyleşiler, Ödüller, Yitirdiklerimiz, Yayınlar, Sektör Rehberi 2000
TÜRSAK Sinema Yıllığı 2000-2001 TÜRSAK, İstanbul, Yay.Haz.Okan Ormanlı, 2000-2001 yılında Türkiye’de yaşanan sinema olaylarının derlendiği bir yıllık.İçinde: TÜRK SİNEMASI Görüşler, Yapımlar, Gösterime Girenler, Film Eleştirileri, Söyleşiler, Ödüller, Yitirdiklerimiz, Yayınlar, Sektör Rehberi 2001
Türk Filmleri Katalogu Yay.Haz: Sevinç Baloğlu Show TV için hazırlanan bu katalogda bugüne kadar çekilmiş Türk filmlerinin isimleri,yapım ekibinin listesi ve sinopsisleri var. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bu katalogda 1049 film yer alıyor 1997