Türkiye'de Sinema Yayınları
Makale, Söyleşi, Eleştiri, Haber

.... Yazar Adı 10.Kas 06.Eyl Mar.14 .... Faize Hücum(İsimli Film Üzerine) Kayıp (İsimli Film Üzerine) 46-47 39-40 Yeniden Salonlara Dönülüyor 30-31 Tabutta 18 Rövaşata 42-43 41-42 .... Yazar Adı Kas.20 Mother-daughter relationship in the family melodrama: Teyzem, 1983 Yılında Sinemamıza Genel Bir Bakış 96-108 1984 Yılında Sinemamız Bir Deli Adam… Semir Aslanyürek Sinemanın Ekonomik Sorunları .... Yazar Adı 36-37 ERGÜZEL, Mehdi Eki.18
Yazar Adı Eser Adı Basıldığı Yayın - Sayı - Yıl Sayfa No
AÇAR, Mehmet Köy Kente Beş Çeker ya da Tatlı Dillim Sinema Dergisi (16) 2.96 89
... Karanlık Sularda (Kutluğ Ataman ile Film Üzerine Söyleşi) Sinema Dergisi (11) 9, 95 54-57
... Akıldan Çok Sezgilerle (Ömer Kavur ile 'Akrebin Yolculuğu' Üzerine) Sinema Dergisi (31) 6, 97 68-71
... Antalya'da Yeni Rüzgarlar Sinema Dergisi(46), 11, 98 88-91
... Sadece İyi Bir Malzemeyim:Okan Bayülgen (Söyleşi) Sinema Dergisi (35) 11.97 58-62
ADANIR, Oğuz Popüler Sinema Arabesk Film ve Bir Çözümleme Gelişim Sinema (4), 1.85 16-22
AKAD, Lütfi Türk Sineması Üzerine Bir Konuşma Yeni Düşün, (36), 4.87 38-40
AKALIN, Nur Sinemamızın İsimsiz Kahramanları: Asistanlar Sanat Olayı, (51), 8.86 34-38
AKÇA, İsmet Tam 105 Yıldır Sinemadayız! Popüler Tarih, 12.2000 ...
AKÇALI, Hüseyin Salih Diriklik (Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Filmi Üzerine Söyleşi) Türk Edebiyatı, (148), 2.86 62-63
... Türk Sineması (Mehmet Taşdiken ile Söyleşi ve 'Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’ Filmi Üzerine) Türk Edebiyatı, (144), 10.85 53.54
... Televizyon, Sinema ve Video Üzerine Bir Konuşma (Mesut Uçakan ile Söyleşi) Türk Edebiyatı, (14), 7.85 50-52
AKÇAM, Hüseyin Çocuk Sineması Çocuk Edebiyatı Yıllığı, 1987 582-585
AKDENİZ, Bige Batı'dan Güneşe Yolculuk Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 1, İst, 2001 123-127
... Harem'deki Kadınların Egemenliği Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerII, İst, 2001 157-161
AKERSON, Tanju Yeşilçam'dan Yeni Sinemaya Yeni Sinema (18) 1968 08.Eki
... Ulusal Sinemanın Varoluş Savaşı Yeni Sinema (6) 4-5.67 10.Kas
AKKAYA Orhan Kardeşim Benim (İsimli Film Üzerine) Gelişim Sinema, (4), 1.85 65-66
AKMAN, A. Haşit Türk Sineması: Dün’den Yarın’a Yeni Düşün, (36), 4.87 33-37
AKSER, Ali Murat Ulusallık Arayışında Bir Yaratıcı: Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı (1965 Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerI, İst, 2001 95-109
... Kadın Ulusal Kimlik ve Öteki: Bir Türk'e Gönül Verdim Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerII, İst, 2001 99-111
AKSOY, Fatih Filmografi Üzerine Notlar (Yılmaz Güney Üzerine) Yeni Olgu, 4 (10), 10.84 5_ 7
AKTUĞ, Elif Halkın Sosyetik Kızı; Belgin Doruk Sinema Dergisi , (8) 5.95 24-25
... Aşk Ölümden Soğuktur: Acıların Canan'ı(Söyleşi) Sinema Dergisi , (5) 2.95 64-68
... Şakayla Karışık Sadri Alışık Sinema Dergisi, (7) 4.95 26-27
ALAM, Mithat Büyük Adam, Küçük Aşk (Eleştiri) Altyazı, (3)12.2001 ...
ALGAN, Necla Antalya Film Festivalinde Türk Filmleri 25.Kare, (26) 1999 55-58
ALP, Selim Türk Sineması Yükselişini Sürdürüyor Hürriyet Gösteri, 1/2.99 ...
ALPTEKİN, Ali Berat Köroğlu Filmi Üzerine Türk Folkloru, 7(74).9.85 3-4, 9
ALTINAY, Cihan Kavur Sineması Üzerine Düşünceler Adam Sanat, (41), 4.89 72-79
ALTINSARAY, Cem Daha Güçlüyüm Artık(Ferzan Özpetek ile söyleşi) Sinema Dergisi (55) 9.99 48-54
... Esas Kriterim Seyirci(Kutluğ Ataman ile Söyleşi) Sinema Dergisi (54) 7/8.99 44-48
... Sanat Sineması Hikaye(Sinan Çetin ile Söyleşi) Sinema Dergisi (52) 3.99 84-89
ALTINSAY, İbrahim Ateş Altında, Faize Hücum’ ve Kantarın Topu” Yeni Olgu, 3(6), 6.84 56-58
... Züğürt Ağa’ ve ‘Kırlangıç Fırtınası’ (İsimli Filmler Üzerine) Hürriyet Gösteri Dergisi, (63), 2.86 59-61
... 1984/1985 Sezonunda Yerli Sinema Milliyet Sanat Dergisi, (122), 6.85 30-31
... 1985’te Sinema Hürriyet Gösteri Dergisi, , (62), 1.86 41-42
.... Adı Vasfiye ve Bekçi (İsimli Filmler Üzerine) Hürriyet Gösteri Dergisi, (64), 3.86 52-53
... Alev Alev (isimli film üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (112), 1.85 39
... Altın Portakal ve Filmler Hürriyet Gösteri Dergisi, (84), 11.87 38-42
... Altın Portakal: Tamam mı? Devam mı? Hürriyet Gösteri Dergisi, (60), 11.85 57-58
... Asiye Nasıl Kurtulur? (İsimli Film Üzerine) Hürriyet Gösteri Dergisi, (77), 4.87 78-80
... Cumartesi Cumartesi (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (116), 3.85 47-48
... Gizli Duygular (isimli film üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (115), 3.85 42-43
... Katma Değer Şaban (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (119), 5.85 42-43
.... Meraklısına Genelev Manzaraları (14 Numara İsimli Film Üzerine) Hürriyet Gösteri Dergisi, (62), 1.86 32-33
... Ortadirek Şaban (isimli film üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (114), 2.85 45
... Sinemamızın Son Dönemi Üzerine Notlar. 1, 2 Yeni Olgu, 3(9), 9.84 / 4(10), 10.84 48-50/53-55
.... Türk Sineması Hürriyet Gösteri Eki, (74), 1.87 19-23
... Türk Sinemasında Ne Aranıyor?” Hürriyet Gösteri Dergisi, (75), 2.87 78-80
... Yangın (isimli film üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (113), 2.85 41
ALTUĞ, Taylan Türk Sinemasının Estetiği Üzerine Notlar Gelişim Sinema, (9), 6.85 37-40
ANKIN, Oktay Güven Kıraç, Sağlam Adımlar Sinema Dergisi (51) 4.99 44
ANONİM Tük Sineması'nda Tipler Karnavalı Sinema Dergisi (9) 6.95 82-85
... Herkes Işığa Koşar (Zeki Demirkubuz ile Söyleşi) Altyazı (2), 11.2001 ...
.... İyi Sinema Seyircisi Yetiştiremedik (Hülya Koçyiğit ile Söyleşi) Altyazı (2), 11.2001 ...
... Maruf Gibi Filmlere Alışık Değiliz (Serdar Akar ile Söyleşi) Altyazı (2), 11.2001 ...
.... Ömer Lütfi Akad (Söyleşi) Milliyet Sanat Dergisi, (7), 17.11.72 ...
... Türk Filmi İçin Hayat, (120)1929 20
... Yeni Bir Türk Filmi: Güneşe Doğru Yeni Adam(196)1937 9
... Atıf Yılmaz’la Söyleşi Varlık, 54(944), 5.86 18
ARCA, Nurdan Genco Erkal ile Hakkari’de Bir Mevsim ( Film Üzerine Söyleşi) Milliyet Sanat Dergisi, (178), 10.87 ?
..... Karartma Geceleri (Yusuf Kurçenli ile Film Üzerine Söyleşi) Milliyet Sanat Dergisi, (114), 6.90 38-39
.... Fehmi Yaşar’la ‘Camdan Kalp’ Üstüne Söyleşi Milliyet Sanat Dergisi, (250), 10.90 22-23
ARMAĞAN, Haldun ‘Bir Yudum Sevgi’ ve ‘Firar’ (isimli filmler üzerine) Bilim ve Sanat, 5(50), 2.85 48-49
.... Kaşık Düşmanı”(Abdi İpekçi Film Eleştirisi Yarışması Birincilik Ödülü) Milliyet Sanat Dergisi, (137), 2.86 78
.... Biz Üçümüz (İsimli Film Üzerine) Sinema Günleri ‘86 Altın Lale Yar.Jüri Öz. Ödülü Milliyet Sanat Dergisi, (143), 5.86 42-43
ARIN, Suha Sinema ve Eğitim Milli Kültür Şurası (I.Ank., 23-27.10.'82) 37-47
.... Kültür Mirasımız ve Sinema-Televizyon Kültür Mirasımızı Koruma Semineri.Bil.Öz.İst.1984 82-84
ARMES, Roy Yılmaz Güney: the limits of individual action Framework, nos: 15-16-17.Summer, 81 9_11
ARSLAN, Deniz Son Dönem Türk Sineması Üzerine Dağınık Düşünceler Dört Mevsim Dergisi( Bilkent Üni.Yay.)(11)9.2000 30-33
ARSLAN, Savaş Türk Tapon Filmlerini Oyun Olarak Okuma Denemesi Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerI, İst, 2001 185-202
... Yeşilçam'ın Şeytanı Hollywood'un Te Exorcist'ini Döver Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerII, İst, 2001 41-56
ATAK, Mehmet Erksan Sinemasında Aşkın Tutku Olarak Tezahürü Cogito, 10.95 ...
ATAKLI, Handan Televizyon-Yeşilçam İşbirliğinin Dünkü ve Bugünkü Durumu. Soruşturma Gelişim Sinema, (5), 2.85 20-23
(Derleyen) Toplumsal Gelişme ve Sinemamız (Sempozyumundan) Gelişim Sinema, (8), 5.85 43-47
ATAMAN, Kutluğ Sinemamıza Elbisesi Dar Geliyor [Bir Konuşma] Hürriyet Göster, 8.96 ...
ATAYMAN, Veysel Bir Tartışmanın Düşündürdükleri ve Türk Sineması Üzerine Birkaç Sav Varlık, 51(922), 7.84 10_12
... Sinemada Yolun Sonu: Anayurt Oteli Varlık, 54(963), 12.87 17
ATEŞ, Kemal Bir Yudum Sevgi(İsimli Film Üzerine) Bilim ve Sanat, (55), 7.85 39
AVCI, Zeynep Nasıl Oldu da Kımıldadı Sinema Piyasası (Vecdi Sayar ile Söyleşi) Yeni Düşün, (15), 1.88 57-59
AYÇA, Engin Türk Sineması Seyirci İlişkileri Kurgu(11), 12.92 117-133
... Yabancılaştıran Sinemamız Yedinci Sanat (10), 1973 15-17
AYDIN, Hasan-ÖZTÜRK Metin (Haz.) Kendi İmajını Kendi Yarattı:Zeki Müren Sinema Dergisi (24) 11.96 106-107
..... Artiz Olma Sanatı Sinema Dergisi (28)3.97 94-95
AYDOĞAN, Musa Su da Yanar’ ve Türk Sineması (Ali Özgentürk ile Söyleşi) Bilim ve Sanat, (85), 1.88 50-53
AYKUL, Murat Fevkalade Diyaloglar Sinema Dergisi (12)10.95 116-117
.... Kadir Savunya da Kapıyı Açan Adam Sinema Dergisi (13)11.95 34-35
AYVAZ, Sezer Kaşık Düşmanına Abdi İpekçi Film Eleştirisi Yarışmasında Mansiyon Milliyet Sanat Dergisi, (133), 2.86 9
BARAN, Tamer Gerçekçi Olmak Sinema Dergisi (55) 9.99 100-101
.... Sinema 1996 Türkiye Sinema Dergisi (26) 1.97 64-67
.... Eğlenceli Bir Hikaye(Karışık Pizza Üzerine) Sinema Dergisi(39), 3, 98 54-59
.... İstanbul Kanatlarımın Altında Sinema Dergisi(18), 4, 96 12
.... Usta Beni Öldürsene Sinema Dergisi(36), 12, 97 28
BARLAS, Orhan Taşyürekliler (Camdan Kalp İsimli Film Üzerine) Adam Sanat, (62), 1.91 12_14
BASUTÇU, Mehmet Venedik'ten Toronto'ya Türk Sineması Hürriyet Gösteri (179) 10.95 76-79
BAŞARIR, Gülgün Bir Yudum Sevgi Abdi İpekçi Film Eleştirisi Yarışması Üçüncülük Ödülü Milliyet Sanat Dergisi, (137), 2.86 9
BATUR, Metin Edebiyat-Sinema İlişkisi(Hasan Bülent Kahraman ile Söyleşi) Sanat Olayı, (34), 3.85 68
BEHLİL, Melis Bir Türk 'Camp' Klasiği: Bu İkiliye Dikkat Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerI, İst, 2001 203-210
İntikam Meleği:Danimarka Prensi Hamlet'ten Zengin Kızı Hamlet'e Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerII, İst, 2001 5765
Eser Adı Basıldığı Yayın - Sayı - Yıl Sayfa No
BESSENO, Christian Sinema Delisi Bir Hümanist: Yusuf Selim çev.Kemal Kaldı Gelişim Sinema, (4), 1.85 27-31
BEŞE, Beyza En Yeni Yerliler Sinema Dergisi (23) 10.96
BİRİNCİ, Berk Türk Sinemasında Gençliğe İlişkin Şablonlar Gelişim Sinema, (6), 3.85 11_13
.... Canım Kardeşim (Nesli Çölgeçen ile Film Üzerine Söyleşi) Gelişim Sinema, (3), 12.84 38-39
BİRYILDIZ, Esra 1950’den Günümüze Türk Basınında Film Eleştirisi Milliyet Sanat Dergisi, (120), 5.85 6_7
BOZDEMİR, Banu Sinema Örgütleri Türk Sineması Örgütlüymüş Meğer! Milliyet Sanat Dergisi, 7.2000 ...
BUDAK, Muzaffer İnsanlık Suçu (İsimli Film Üzerine) Ankara Sanat, 19(218), 6.84 25-28
.... Üç Arkadaş (İsimli Film Üzerine) Ankara Sanat, 19(218), 6.84 24
BUĞDAYCI, Sibel Bir Kadının Anatomisi (İsimli Film Üzerine) Sinema Dergisi (9) 6.95 66-68
.... Türk Sineması'nda Tipler Karnavalı Sinema Dergisi (9) 6.95 82-85
.... Bay E'nin Serüveni Devam Ediyor...(Sinan Çetin ile Film Üzerine) Sinema Dergisi (5) 2.95 70-73
.... Sinema 1994 Türkiye:Kriz Günlerinden Sinema Dergisi (5) 2.95 102-103
.... Bir Kadının Anatomisi Sinema Dergisi (9) 6.95 66-68
BULUT, Süleyman Adı Vasfiye’de Teknik Bir Sorun Adam Sanat, (6), 5.86 73-74
BÜKER, Seçil ‘Gecenin Öteki Yüzü’nün Gizemi Nasıl Yok Oldu ( Film Öyküsü Üzerine) Çağdaş Türk Dili, 1(1), 3.88 45-47
.... İstanbul İle Özdeşleşen Teyze Öldükten Sonra da Etkisini Sürdürüyor:Hamam 25.Kare, 01.97
CANER, HAYRİ Türk Sineması Yönetmenleri:Halit Refiğ AS Akademik Sinema (3)1969 75-82
.... Türk Sineması Yönetmenleri:Halit Refiğ AS Akademik Sinema (4)1969 60-65
CİNDOĞLU, Dilek Modern Türk Sineması'nda Kadın İst.Üni.Kadın Sorunları Araş.Mer.Der.(2)1994 ...
CİVA, Cengiz-AKOĞLU, Merih Şahin Kaygun ile Fotoğraf ve Sinema Üstüne (Söyleşi) Hürriyet Gösteri, (74), 1.87 70-71
COŞ, Nezih ‘Kurbağalar’ ve ‘Amansız Yol’ (İsimli Film Üzerine) Hürriyet Gösteri Dergisi, (63), 2.86 62-63
.... Cumartesi Cumartesi ( Tunç Okanile Film Üzerine Söyleşi) Hürriyet Gösteri, (51), 2.85, 45-47 82
.... Üçleme Yapma Zorlaması-Düğün Yedinci Sanat, (12) 2.1974 ...
.... Türk Sineması'nda İşçi Yedinci Sanat, (13)1974
CULLINGWORTH, Michael On a first viewing of Turkish cinema (Christine Woodhead -ed) Turkish Cinema:an Introduction, 1989 11_18
ÇAĞDAŞ, Haluk Talat Gözbak: Tiyatro ve Sinema Dünyamızın Unutulan Bir Emekçisi Tarih ve Toplum 1.2001 ...
ÇAKIROĞLU, Alper Bağımsız Sinemacılık Ekolünün Türkiye'de Yansımaları Dört Mevsim Dergisi(Bilkent Üni.Yay.)(11)9.2000 46-48
ÇAKIROĞLU, Nurcan Zorba (Fikret Hakan ile Film Üzerine Söyleşi) Sanat Olayı, (30), 11.84 75-77
.... Sesini Duyduklarımız (Dublaj Sanatı Üzerine Bir Konuşma) Sanat Olayı, (36), 5.85 63-67
ÇAKMAKLI, Yücel Küçük Ağanın Yönetmeni Yücel Çakmaklı’nın Milli Sinema Hakkındaki Görüşleri Türk Edebiyatı, (127), 5.84 17
ÇAPAN, Cevat Tükenmek Bilmeyen Bir Gençlik (Muhsin Ertuğrul Üzerine) Aydan Aya, (1), 5.84 65
ÇAPAN, Sungu Küçük Ağa’ üzerine bir tartışma Varlık, 51, (922), 7.84 30-33
.... Bir Yudum Sevgi (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (107), 11.84 44
.... Aç Kasayı Al Parayı(İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (112), 1.85 39
.... Ateş Altında (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (93), 4.84 41
.... Başarılı Türk Filmleri Patlaması Hürriyet Gösteri Dergisi, (87), 2.88 94-96
.... Beyoğlu’nun Arka Yakası (İsimli Film Üzerine) Hürriyet Gösteri Dergis, (78), 5.87 40
.... Bez Bebek (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (185), 2.88 43
Can Bedeli (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (92), 3.84 43
ÇAPAN, Sungu Dağınık Yatak (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (115), 3.85 41-42
.... Derman (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (83), 11.83 40
.... Fahriye Abla (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (111), 1.85 45
.... Milliyet Sanat Dergisi, (93), 4.84 40
.... Fedai (İsimli Film Üzerine) Gelişim Sinema, (2), 11.84 64-65
.... Geçen Yaz Beş Gün (isimli film üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (97), 6.84 42-43
.... İhtiras(İsimli Film Üzerine) Gelişim Sinema, (8), 5.85 63-64
.... Kansız (İsimli Film Üzerine) Gelişim Sinema, (8), 5.85 ...
.... Gelişim Sinema, (8), 1.85 58-60
.... Körebe (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (116), 3.85,
.... Mağlup Edilemeyen (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (113), 2.85 39
.... Manken (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (110), 12.84 40-41
.... Meçhul Savaşçı (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (113), 2.85
.... Pehlivan (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (114), 2.85 43-44
.... Hürriyet Gösteri (86.Sayı Eki), 1.88
.... Yer Demir Gök Bakır (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (185), 2.88 42-43
.... Otobüs ya da Sinemaya Başından Başlamak(Tunç Okan ile Film Üzerine Söyleşi) Gelişim Sinema, (3), 12.84 20-23
ÇEKİRGE, Pınar Geçmişten Gelen Mimozalar ya da Geçmiş Bahar Mimozaları:Filiz Akın www.dergi.org/Arşiv/dergi@net_ocaksubat_2003.htm ...
ÇETİN, Berna Sinema Dergisi (37), 1, 98 12
.... Kendi Doğama Uygun Minimal Bir Yapım(Nuri Bilge Ceylan ile Kasaba Üzerine) Sinema Dergisi (37), 1, 98 56-57
.... Türk Sineması'nda Gelecek Program Sinema Dergisi (44), 9, 98 84-89
.... Bennu Yıldırımlar(Söyleşi) Sinema Dergisi (44), 9, 98 114
.... Bir Dönem Üç Kurban(Reis Çelik ile 'Hoşçakal Yarın' Üzerine) Sinema Dergisi(45), 10, 98 52-56
.... Altın Portakal 35 Yaşında Sinema Dergisi (45), 10, 98 86-88
.... Kutluğ Ataman(Söyleşi) Sinema Dergisi(45), 10, 98 114
.... Bennu Yıldırımlar:Kusturica'ya Mesajı Var(Söyleşi) Sinema Dergisi(58), 12, 99 32
... Laleli'de Bir Spagetti Western (Laleli'de Bir Azize Film Üzerine) Sinema Dergisi (51) 4.99 60-63
.... Uğur Polat(Söyleşi) Sinema Dergisi (51) 4.99 114
.... Salkım Hanımın Taneleri Sinema Dergisi (50) 3.99 82-85
ÇETİNKAYA, Yavuzer 1988 Sinema Günleri Günlüğü Yaşanası Varlık, 55(967), 4.88 24-25
.... Adı Vasfiye (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (139), 3.86 44
.... Bekçi (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (140), 3.86
.... Çıplak Vatandaş (İsimli Film Üzerine) 5 Milliyet Sanat Dergisi, (132), 11.8 42-43
.... Bir Kadın (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (138), 2.86 42-43
.... Dünya Şenliklerinden İstanbul Sinema Günlerine Milliyet Sanat Dergisi, (188), 3.88 24-25
.... Gırgır Hafiye (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (131), 11.85 43
.... Kupa Kızı (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (141), 4.86
.... Kuyucaklı Yusuf (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (140), 3.86 43
Ondört Numara (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (134), 12.85 45
Eser Adı Basıldığı Yayın - Sayı - Yıl Sayfa No
ÇETİNKAYA, Yavuzer Sanatsever Bir Delinin Hatıra Defteri Adam Sanat, (27), 2.88 71-74
.... Sinema Günlerinden Tartışma Gündemine Adam Sanat, (18), 5.87 56-58
.... Şaban Pabucu Yarım (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (132), 11.85 43-44
.... Züğürt Ağa (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (137), 2.86 44
ÇİÇEKOĞLU, Feride Sinemamıza 16.yy.'dan 'Kırmızı' nın Gözünden Bakarsak Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerII, İst, 2001
ÇÖL, Seda Yaşamdan Bir Kesit:Herşey Çok Güzel Olacak Dört Mevsim Dergisi(Bilkent Üni.Yay.) (11)9.2000 ?
DALAY, Esin Sinema Günlerine Çeyrek Kala (Vecdi Sayar ile Söyleşi) Hürriyet Gösteri, (87), 2.88 89-93
DEMİRAY, Emine Muhsin Bey Filminin Propp.’un İşlevleri Açısından İncelenmesi AÜ AÖF İletişim Bili. Dergisi, (7), 1.90 263-276
DERMAN, Deniz Gender and Media, Ank- 96 100-115
.... Türkiye'de Sinema Televizyon Eğitimi Üzerine Düşünceler Yeni Türkiye(2/12)11.12.96 ...
.... Ebediyete Kadar Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler I. İst, 2001 55-66
.... Halit Refiğ Sinemasında Matematik:Yasak Aşk Üçgenleri Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerII, İst, 2001 21-38
DOĞAN, Zafer Uygulamalı Film Eğitiminin Geliştirilmesi İçin Türk Sinemasında Eksikliği Duyulan Konular Milli Kültür Şurası (I.Ank., 23-27.10.'82) 71-73
DOĞRUSÖZ, Hakan Türk Sineması Üzerine Bir Deneme Dört Mevsim Dergisi(Bilkent Üni.Yay.) (11)9.2000 37-39
DORSAY, Atilla: Varlık Yıllığı, 25(96), 1.84
.... Varlık Yıllığı, (26), 1.85 59-72
.... Başlangıçtan Bugüne Türk Sinemasında Şiddet Milliyet Sanat Dergisi, (185), 2.88 13-15
.... Ömer Kavur Sinemasına Genel Bir Bakış Milliyet Sanat Dergisi, (181), 12.87 24-27
.... Sinemada Yaprak Dökümü Hürriyet Gösteri, (60), 11.85 59-61
.... Sinemamızda Yeni Cinsellik ve Özgür Kadın Tipi Hürriyet Gösteri, (49), 12.84 56-58
... Sinemamızı Ciddi Bir Tehlike Bekliyor Hürriyet Gösteri, (53), 4.85 43-45
.... Süreyya Duru ve Belki Hiç Göremeyeceğimiz Sinema Filmleri Milliyet Sanat Dergisi, (187), 3.88 22-23
.... Neden Türkan Şoray Sinema Dergisi (24) 11.96 36-37
.... Türk Sineması 1975'lerde Bitti mi? Sinema Dergisi(25)12, 96 32-33
.... Kayıp Bir Dosta Dair İlk Yazı(Onat Kutlar Üzerine) Sinema Dergisi(27), 2, 97 19-20
.... “Bir Sinema Eleştirisi Etiğine Doğru Gidilebilir mi? Sinema Dergisi(26), 1, 97 24-25
.... İmparatorla Çelebinin Ölümü(Osman Seden ve Kurusawa üzerine) Sinema Dergisi(45), 10, 98 30-31
.... Antalya'nın Dünü ve Geleceği Sinema Dergisi(46), 11, 98 34-35
.... Türk Sineması Üzerine Bir Konuşma(Atıf Yılmaz ile Söyleşi) Yeni Düşün, (36), 4.87 41-43
.... Atıf Yılmaz ve Sinema Ödülleri (Söyleşi) Hürriyet Gösteri, (55), 6.85 43-44
DÖNMEZ, Umut Barış Altyazı(2)11.2001 ...
.... İyi Sinema Seyircisi Yetiştiremedik(Hülya Koçyiğit ile Söyleşi) Altyazı(2)11.2001 ...
.... Maruf (Eleştiri) Altyazı(3)12.2001 ...
DURU, Süreyya Milli Kültür Şurası (I.Ank., 23-27.10.'82) 466-467
ERDEM, Tuna Geçmiş Zamnaların Peşinde: Üç Tarihsel Dönem, Üç Sinemasal Anlatı Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerII, İst, 2001 165-179
ERDİL, Murat Dul Bir Kadın Abdi İpekçi Film Eleştirisi Yarışması İkincilik Ödülü Milliyet Sanat Dergisi, (137), 2.86 8-9
ERDİNE, Senem Yasemin Alkaya: Güçlü ve Pozitif Sinema Dergisi (24) 11.96 44-45
.... Tutkunun Peşinde (Mektup Filmi Üzerine) Sinema Dergisi (34) 10.97 62-65
Çıkışsızlık, Kader ve Aşk ( Masumiyet Filmi Üzerine) Sinema Dergisi (34) 10.97 74-77
Eser Adı Basıldığı Yayın - Sayı - Yıl Sayfa No
ERDİNE, Senem İstanbul Kanatlarınmın Altında Sinema Dergisi (11) 9, 95 68-72
.... Ferzan Özpetek(Söyleşi) Sinema Dergisi (38) 2, 98 7
.... Zeki Demirkubuz(Söyleşi) Sinema Dergisi (31) 6, 97 7
.... Zuhal Olcay(Söyleşi) Sinema Dergisi (27) 2, 97 7
.... Fehmi Yaşar(Söyleşi) Sinema Dergisi (43) 7/8, 98 10
.... Selçuk Yöntem(Söyleşi) Sinema Dergisi(45), 10, 98 36
.... Manik Depresif(Kaçıklık Diploması Üzerine) Sinema Dergisi(45), 10, 98 68-70
.... Başrolde Para Var(Reha erdem ile 'Kaç Para Kaç' Üzerine) Sinema Dergisi(58), 12, 99 44-49
.... Başak Köklükaya(Söyleşi) Sinema Dergisi(58), 12, 99 114
.... Ahmet Uğurlu (Söyleşi) Sinema Dergisi(39), 3, 98 7
.... Taze Fasulyenin Nimetleri(Fasulye Filmi Üzerine) Sinema Dergisi(63), 5, 2000 80-85
.... Görsel Tarih Peşinde(Cumhuriyet Filmi Üzerine) Sinema Dergisi(46), 11, 98 72-75
.... Güven Kıraç(Söyleşi) Sinema Dergisi(36), 12, 97 7
.... Benim Güzel Medyatik Mahallem(Duruşma Filmi Üzerine) Sinema Dergisi(59), 1, 2000 55-59
.... Sağ Görüşlü İnsanlar İşkenceye Sahip Çıkmalı(İsmail Güneş ile 'Gülün Bittiği Yer' Üzerine) Sinema Dergisi (51) 4.99 70-71
.... Kocaman Bir Labirent Sinema Dergisi (56) 10.99 58-63
.... Hale Soygazi(Söyleşi) Sinema Dergisi (35) 11.97 7
.... Asıl Sorun Altyapı(Haluk Bilginer ile Söyleşi) Sinema Dergisi (35) 11.97 64-66
.... Çetin'in Liberal Propagandası Sinema Dergisi (50) 3.99 46-51
.... Sevgi Masalı:Güle Güle Sinema Dergisi (60) 2.2000 72-75
ERDOĞAN, Nezih Dağınık Yatak Abdi İpekçi Film Eleştirisi Yarışmasında Mansiyon Milliyet Sanat Dergisi, (138), 2.86
.... Das Neue türkische Kino Gebrochene Blick nach Westen: Positionen und Perspektiven türkischen Kultur, ed. Zafer Şenocak Berlin, Babel Verlag, 1994 293-302
.... Narratives of resistance:national identity ambivalence in the Turkish melodrama between 1965-1975 Screen vol 39 no: 3 (Autumn, 1998) 259-271
.... “The Articulation of Body and Space in The Turkish Cinema” Time and Value Conference, Lancaster1997 No: 67 178-198
.... Ulusal Kimlik, Kolonyal Söylem ve Yeşilçam Melodramı Toplum Ve Bilim, İstanbul 1995 178-196
.... Mute Bodies, Disembodies Voices: Notes on Sound in Turkish Popular Cinema Screen , vol: 43, no: 3 (Autumn 2002) 233-249
.... Yeşilçam'ın Hayaletleri İletişim, no: 10, Yaz, 2001 251-256
.... Yeşilçam'da Beden ve Mekanın Eklemlenmesi Üzerine Notlar Doğu- Batı, no: 2, Şubat-Mart-Nisan, 1998 155-162
.... Üç Seyirci:Popüler Eğlence Biçimlerinin Alımlanması Üzerine Notlar Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerII, İst, 2001 219-230
GÖKTÜRK, Deniz Turkish Cinema Oliver Leaman (ed)Routlidge Companion Encyclopedia of Middle Eastern and North African Film, 2001 533-573
ERGİN, Yeşim Türkan Şoray 'Sıra Oscar'da Sinema Dergisi (2) 11.94 78-81
ERGÜL, Fatma Okumuş Cinselliğin Farklı Yönlerinin 90'lı Yılların Türk Sinemasındaki Yansımaları .... ....
Üzerine Bir Giriş Denemesi: Düş Gezginleri, Dönersen Islık Çal ve Gemide Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerII, İst, 2001 147-156
Milli Sinema Arayışları (Yücel Çakmaklı İle Söyleşi) Türk Edebiyatı, (141), 7.85 46-49
ERİŞ, Atay Anayurt Oteli’nin Ardından Adam Sanat, (26), 1.88 59-61
ERKSAN, Metin Herşeye Rağmen’ Filmi için Metin Erksan’ın Düşünceleri Ve Sinema, (7), 3.89 87-88
... Türk Sinemasının Kurucusuydu (Sedat Simavi) Hürriyet Gösteri Dergisi, 4(37), 12.83 11_12
ERYILMAZ, Tuğrul Antalya Festivali’nin Ardından Değişen Kadın İmajı Gelişim Sinema, (2), 11.84 26-27
.... Körebe (İsimli Film Üzerine) Gelişim Sinema, (8), 5.85 60
ESEN, A.Muzaffer L.Akad'ın Tuttuğu Kuş Pazar postası (9), 1957 ...
EVREN, Burçak Arabesk Olayı ve Sinema Gelişim Sinema, (4), 1.85 9_15
.... Bir Yudum Sevgi (İsimli Film Üzerine) Gelişim Sinema, (2), 11.84 60-61
.... Firar (İsimli Film Üzerine) Gelişim Sinema, (4), 1.85 58
... Gizli Duygular (İsimli Film Üzerine) Gelişim Sinema, (6), 3.85 63-64
.... Güneş Doğarken (İsimli Film Üzerine) Gelişim Sinema, (3), 12.84 59
.... İlk Türk Filmine İlişkin Görüşler ve Belgeler Gelişim Sinema, (3), 12.84 18-19
.... Namuslu (İsimli Film Üzerine) Gelişim Sinema, (4), 1.85 60-61
.... Pehlivan (İsimli Film Üzerine) Gelişim Sinema, (6), 3.85 62-63
.... Tutku (İsimli Film Üzerine) Gelişim Sinema, (5), 2.85 63
.... Türk Filmleri Hürriyet Gösteri, (53), 4.85 81-82
.... Türk Sineması 70 Yaşında mı? İlk Türk Filmi Üzerine Kuşkular Gelişim Sinema, (2), 11.84 6_8
.... Yeni Mevsimin Türk Filmleri Hürriyet Gösteri, (47), 10.84 85-87
.... Yılmaz Güney’in Sineması Gelişim Sinema, (2), 11.84 54-55
.... Ustasız Bir Usta: Lütfi Akad Altyazı(4), 1/2.2002 ...
.... Cumhuriyet Döneminde Türk Sineması Liderler 10.98 ...
EYÜPOĞLU, Selim Memleket Metaforu Olarak Kadın Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerI, İst, 2001 37-45
... Düşük Yapan Parodi Kahpe Bizans Türk Film AraştırmalarındaYeni YönelimlerII, İst, 2001 81-88
FİDANER, Alper Sinema Kadına Bakıyor (Kadını Konu Alan Türk Filmleri Üzerine) Yarın, (46), 6.85 10_11
FİDANER, Gülay-Caner Fidaner Gece Yolculuğu (İsimli Film Üzerine) Bilim ve Sanat Özel Sayı, (86), 2.88 56-57
... Anayurt ve Oteli (İsimli Film Üzerine) Bilim ve Sanat, (83), 11.87 50
GEVGİLİ, Ali Kızılırmak-Karakoyun Yeni Dergi, (47) 8.68 ...
.... Akad'ın Catastrophe'u, Hududların Kanunu YeniSinema, 12.60 ...
GÖKÇE, Övgü İki Farklı Dönemde İki Farklı Anlatı:Üç Tekerlekli Bisiklet ve Masumiyet Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerII, İst, 2001 69-77
GÖRAL, Burak Türk Sineması'nda en seçme saçma film isimleri Sinema Dergisi (12)10.95 34-35
... Filmografilerde Yeşilçam-Ayhan Işık Sinema Dergisi (12)10.95 90-92
... Bir Küçük Hanımefendi:Belgin Doruk Sinema Dergisi (13)11.95 88-90
... Duygusal, Sevimli ve Hayalperest Berduş, Sadri Alışık Sinema Dergisi (14)12.95 74-75
... üneyt Arkın;Yeşilçam'ın Son Muhteşem Kahramanı Sinema Dergisi (10)7/8.95 72-74
... Türk veDünya Sinemasında Oyuncu Olmayan Oyuncular Sinema Dergisi (8) 5.95 88-90
.... Alaturka Uyarlamalar, Kullanılmışm Hikaye Avcıları Sinema Dergisi (6) 3.95 68-70
... Klişe Filmlerin Yakışıklı Prensi:Ediz Hun Sinema Dergisi (19) 5.99 84-86
.... Şark Usulü Haşin Dedektifler:Türk Polisi Yakalar Sinema Dergisi (5) 2.95 78-81
.... Filiz Akın: Geçmiş Zaman Çiçeği Sinema Dergisi (11) 9, 95 86-88
... Fatma Girik Sinema Dergisi (17) 3, 96 72-74
... Hülya Koçyiğit Sinema Dergisi (21) 7/8.96 78-80
... Kader Bağlayınca (Tarık Akan ve Kadir İnanır Üzerine) Sinema Dergisi (7) 4.95 78-80
GÜÇHAN, Gülseren C. Metz’in ‘Göstergebilimsel Psikanalitik’ Yaklaşımı İle Bir Film Çözümleme Denemesi‘Bez Bebek’. Kurgu; Anadolu Üni.İle.Bil.Fak.Yay., (4), 1.92 101-108
... Türk Sineması, Kadınlar, Kalpler ve Erkekler Yeni Türkiye (2)12.96 ...
GÜÇHAN, Naci Türk Sineması ve Dünya Sineması Kurgu (7)1.90 127-131
GÜLER, Seda (derleyen) Türk Sinemasının Son On Yılı (Sempozyumundan) Gelişim Sinema, (8), 5.85 37-42
GÜLERYÜZ, Behçet Gemide Bir Azize Dört Mevsim Dergisi( Bilkent Üni.Yay.)(11)9.2000 ?
GÜNER, Ahmet Küçük Ağa’nın Hatırlattıkları” Türk Edebiyatı, (27), 5.84 16-17
GÜRMEN, Pınar Tınaz Osman Fahir Seden Sinema Dergisi 7.2002 29
GÜZEL, A.Cem Üçüncü Sinema, 60'lı Yıllar ve Sinemamız Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerII, İst, 2001 193-200
ÇELİKCAN, P. Sinematografik Türler Açısından Türk Sineması İletişi, (3)1.93 225-237
HAKAN, Ali İmgeler ve Tatlar ‘Sis’ Filmi (Zülfü Livaneli İle Söyleşi) Beyazperde, (1), 11.89 8_11
HALET, Osman Yusuf Şahin’in Stili Çev.: Kemal Kaldı Gelişim Sinema, (4), 1.85 31-32
HARCANOĞLU, Yeşim Halil Ergün (Söyleşi) Sinema Dergisi(25)12, 96 11
HARCANOĞLU, Yeşim Tuncel Kurtiz: Sert Görünüşlü Hassas Adam Sinema Dergisi(25)12, 96 38
HATİPOĞLU, Aytekin Atilla Candemir: Kırlangıç Fırtınası (Film Üzerine Söyleşi) Sanat Olayı, (41), 10.85 46-47
... Sinemada Kavram Savaşı: Milli mi? Ulusal mı? (Halit Refiğ ile Söyleşi) Sanat Olayı, (44), 1.86 44-49
... Sinemada Kavram Savaşı: Milli mi? Ulusal mı? (Yücel Çakmaklı İle Söyleşi) Sanat Olayı, (45), 2.86 56-59
.... Sinemada Kavram Savaşı: Milli mi? Ulusal mı? (Metin Erksan İle Söyleşi) Sanat Olayı: (46), 3.86 52-55
.... Edebiyatçı-Sinemacı İşbirliği İçin Ne Diyorlar? (Söyleşiler) Sanat Olayı, (32), 1.85 62-68
.... Kurşun Ata Ata Biter (Ümit Elçi ile Film Üzerine Söyleşi) Sanat Olayı, (41), 10.85 48
.... Senaryo Yazarları İle Bir Konuşma ( OnatKutlar-Türker İnanoğlu ile Söyleşi) Sanat Olayı, (33), 2.85 56-61
.... Yeşilçam'a Taze Kan (Yeni Senaristler ile Yapılan Konuşmalar) Sanat Olayı, (31), 12.84 74-78
HAZARDAĞLI, Ahmet Cihat Cevat Şakir'in Aganta Burini Burinata Eserinin Televizyona Uyarlanması (Z.Öztan ile Söyleşi) Sanat Olayı, (24), 5.84 49-51
IŞIL, Meltem Adı Vasfiye(Atıf Yılmaz ve Müjde Ar ile Film Üzerine Söyleşi) Hürriyet Gösteri Dergisi, (63), 2.86 57-58
İLERİ, Selim Afife Jale-Bir Çiğ Damlası Hürriyet Gösteri Dergisi, (83), 10.87 28-33
.... Karılar Koğuşu(Halit Refiğ ile Söyleşi) Argos, 2(21), 5.90 19-25
İMER, Ümit Türk Sineması ve İlkleri Üretim Dünyası(1/2)4.95 ...
İNAL, Tuğrul Popüler Beğeni ve Bir Film (Bir Yudum Sevgi İsimli Film Üzerine) Bilim ve Sanat, (55), 5.85 53-66
KAHRAMAN, Hasan Bülent Bir Biyografinin Yeniden Üretilmesi. Afife Jale Hüriyet Gösteri, (92), 7.88 42-46
... Türk Sineması ve Popüler Kültür Sanat Olayı, (37), 6.85 66-69
KAKINÇ, Tarık Dursun Edebiyatın Sinema ve Televizyon ile Tehlikeli İlişkileri Milliyet Sanat Dergisi, (134), 12.85 29-31
KARAAHMET, İbrahim Türk Sinemasında Dramatik Yapı Sanat Olayı, (24), 5.84 52-59
... Atıf Yılmaz’dan İki Aşk Öyküsünde Ayrı Sınıflarda Aşk Arayışı Yarın, (44), 4.85 21
.... Karartma Geceleri (Yusuf Kurçenli ile Film Üzerine Söyleşi) Hürriyet Gösteri Dergisi, (114), 5.80 47-49
KARAER, Cem Penceredeki Kadın (İsimli Film Üzerine) Milli Kültür, (54), 9.86 30-31
KAYABAL, Aslı Türk Sineması Batmadı (Yavuz Özkan ile söyleşi) Sinema Dergisi (2) 11.94 100-102
... Zuhal Olcay; Polanski ile Çalışmak İstiyorum Sinema Dergisi (3) 12.94 96-98
... Orhan Oğuz; Manisa Tarzanı Oscar'a Aday Sinema Dergisi (3) 12.94 82-84
KAYALI, Kurtuluş Lütfi Akad Sineması Yararlanılmamış Engin Bir Kaynaktır Bilim ve Sanat, (96), 2/3.89 29-51
.... Türk Sinemasına Hafızasını Kazandırmak Gerek Bilim ve Sanat Özel Sayı, (86), 2.88 12_15
... Şehirleşme Sorunlarını Çözümleme-Lütfi Akad Üzerine Bir Deneme Yeni Ulus, 2.75 ...
KESKİNER, Arif Dış Kültürel İlişkilerde ve İçerde Türk Kültürünün Tanıtılmasında Sinemanın Yeri ve Önemi Milli Kültür Şurası (I.Ank., 23-27.10.'82) 492-495
KESKİNSOY, Ertan Bizim Sinema Nerenin Sineması Dört Mevsim Dergisi (Bilkent Üni.Yay.)(11)9.2000 34-36
KILIÇARSLAN, Cem Türk Sineması'nda Masalcılık Geleneği ve 90'lardan Üç Güneydoğu Filmi Dört Mevsim Dergisi( Bilkent Üni.Yay.)(11)9.2000 ...
KIRAÇ, Rıza Zeki Demirkubuz Sinemasında Kötülüğün Kısa Tarihi Altyazı(8) 6.2002 ...
.... Yeni Türk Sineması: Şiddet, Oryantalizm ve Minimalizm 25.Kare (31)2000 11_17
KOÇ, Ayşegül Yorgun Savaşçı Dosyası Dava Kapndı mı? Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerII, İst, 2001 181-190
KOÇOĞLU, Sevilay Seyircisine Ulaşamayan Türk Sineması Hürriyet Gösteri 10.2000 ...
KONURALP, Sadi Unutulmuş Bir Korku Filmi Geceyarısı Sineması, (12) 2001 ...
KUTLAR, Onat Berlin’de Üç Türk Sinema Sanatçısı:İzzet Akay -Merlin Ecer-Sema Poyraz(Söyleşi) Milliyet Sanat Dergisi, (188), 3.88 12_14
.... Ulusal Türk Sineması İçin Alan Araştırmaları1:Giriş Yeni Sinema (10-11) 1967 28-31
....-YAŞAR, Fehmi Pehlivan (İsimli Film Üzerine Söyleşi) Bilim ve Sanat, (52), 4.85 8_9
KÜNÜÇEN, Hale Türk Sinemasında Kadının Sunumu Üzerine Kurgu, 7.2001
.... Osmanlı'da Başlayan Sinema Serüvenimiz Osmanlı C.XI, Yeni Türkiye Yay.Ankara 1999
.... Sinemada Anlamı Oluşturan Öğelerden Oyunculuk ve Türk Sineması Örneği Göstergebilim Tartşmaları, Multilingual Yay. 2001
.... Sinemanın Türkiye'ye Girişi ve İlk Yıllar İletişim 1-2, Gazi Üni.İletişim Fak.Yay. 1994
.... Sinemanın 100.Yılında Sinemamızın Bir Dönemdeki Tek Adamı:Muhsin Ertuğrul Sineması Üzerine İletişim 3, Gazi Üni.İletişim Fak.Yay. 1996
.... Manastır'da Başlayan Türk Sineması Serüveni ve Atatürk'ün Sanat ve Sinema Anlayışı 3.Uluslararası Atatürk ve Manastır Sempozyumu Bildirileri, 12-14 Mayıs 1998
LİVANELİ, Zülfü-NALİ, Fethi-KEMAL, Y, Yaşar Kemal’in Romanları ve Sinema ile İlişkisi Üzerine (Söyleşi) Hürriyet Gösteri, (69), 8.86 7_12
MAKTAV, Hilmi Türk Sinemasında '68' liler ve 12 Mart Birikim 4.2000
.... Türk Sinemasında Yoksulluk ve Yoksul Kahramanlar Toplum ve Bilim 7.2001 ...
.... Türk Sinemasının Üniversiteye Bakışı Birikim 2/3.2001
.... Türk Sinemasında Yeni Bir Dönem Birikim, 12.2001-1.2002
MERT, Sabri Bir Kadının Anatomisi-Hülya Avşar Sinema Dergisi (12)10.95 64-65
MIHÇIOĞLU, Murat Oaryantalizmi Aşmak Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerI, İst, 2001 131-138
MUTLU, Dilek Kaya Yerli Melodramlar ve Ruhsal Boşalım Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerI, İst, 2001 111-120
.... Türk Sineması Ne? Türk Seyircisi Kim? Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerII, İst, 2001 201-217
MUTLU, İlker 90'ları Temsil Edecek Türk Filmini Seçmek Dört Mevsim Dergisi (Bilkent Üni.Yay.)(11)9.2000 42-43
NAZİF, Nizamettin Bizde Sinemacılık 7 Gün(4, 1933 5
NOYAN, Nazlı Eda Kadınımın Resmidir: Türk Melodram Afişlerinde Kadının Temsili Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerI, İst, 2001 197-182
OKAY, Sevim Erkek Oyuncuların Yılı Sinema Dergisi (65) 7/8.2000 96-97
OKUR, Yaman-DÖNMEZ, Umut Barış Maruf Gibi FilmlereAlışık Değiliz (Serdar Akar ile Söyleşi) Altyazı(2)11.2001 ...
OKUR, Yaman-KÖSTEPEN, E.-YÜCEL, F Herkes Işığa Koşar(Zeki Demirkubuz ile Söyleşi) Altyazı(2)11.2001 ...
OKUR, Yaman Film İşi İnsanın Kemiğine İşliyor(Mine Vargı ile söyleşi) Altyazı(1) 10.2001 ...
ONARAN, Alim Şerif 1960-1968 Döneminde Türk Filmleri Dost (57), 7.69 ...
ORAN, Bülent Ayaklı Yeşilçam Tarihi Altyazı, (2)11.2001 ...
ORAN, Fatma Parçalanma (Muammer Özer'in İsveç'te Çektiği Filmi Üzerine Söyleşi) Sanat Olayı, (40), 9.85 6
ÖPERLİ, Nadir Her Ortamda Her Film İyi Seyredilmiyor(Barış Pirhasan ile Söyleşi) Altyazı(3)12.2001 ...
ÖZBEY, Gülşen Aytaç Arman ile Türk Sineması Üzerine Söyleşi Diyalog, (2), 1.89 32-37
ÖZÇİFTÇİ, Gürhan Türk sineması tanımlamasına katılmıyorum (Oğuz Adanır ile Söyleşi) Altyazı (7) 5.2002 ...
ÖZER, Murat 1990'larda Türk Sineması Seyircisinin Muhteşem Dönüşü Sinema Dergisi(62)4.2000 86-92
ÖZGÜÇ, Agah Türk Sineması Sinema Dergisi (49) 2.99 88-89
... Türk Sineması Spor Yapıyor Sinema Dergisi (65) 7/8.2000 78-82
.. Türk Sineması'nda Uçma Fantezileri Sinema Dergisi (34) 10.97 92-95
..... Bican Efendi, Adanalı Tayfur, Turist Ömer ve... Sinema Dergisi (44), 9, 98 100-103
... Türk Sineması'nda Yarım Kalan Filmler Sinema Dergisi (43) 7/8, 98 96-98
... Şiddet ve İşkence Sinema Dergisi(58), 12, 99 92, 95
.... Tabular Ağır Ağır Yıkılıyor Sinema Dergisi(39), 3, 98 92-95
.... Yeşilçam'da Bizans Filmleri Sinema Dergisi(63), 5, 2000 104-108
.... Türk Sineması'nda Yeni Çevrimler Sinema Dergisi(48), 1, 99 76-79
.... Cik Cak lı Filmler Sinema Dergisi(64), 6, 2000 90-95
.... Erkeksi Kadınlar ve Argo Edebiyatı Sinema Dergisi(46), 11, 98 92-95
.... Yeşilçam'ın Hamam Maceraları Sinema Dergisi(36), 12, 97 98-101
... Fantastik Rekorlar Sinema Dergisi(40), 4, 98 94-97
.... Binnaz'dan Eşkiya'ya Sinema Dergisi (54) 7/8.99 98-101
..... Yeşilçam Yeşilçam'a Bakarken Sinema Dergisi (56) 10.99 86-90
.... Artiz İsimleri Sinema Dergisi (50) 3.99 92-95
..... Komşuyla Film Muhabbetleri Sinema Dergisi (60) 2.2000 90-93
... Mendil Parçalatan Acıklı Filmler Sinema Dergisi (52) 3.99 32
... Yeşilçam'ın Grafik Serüveni Sinema Dergisi (52) 3.99 102-107
.... Geçmişten Günümüze Türk Sinemasında Bir Minör Yolculuk Varlık (63)12.95 ...
.... Geçmişten Günümüze Türk Sinemasında Edebiyat Uyarlamaları Varlık (63)1.96 ...
... Rıfat Ilgaz'ın Romanından Sinemaya Hababam Sınıfı'nın Serüveni Popüler Tarih, 7-8.2001 ...
..... Yetrmişlik Sinemamızın 6 Devri Video-Sinema, 7-8.85 28-31
ÖZGÜVEN, Gökhan Genç ve Sinemasever Olmak Milliyet Sanat 26-27
ÖZGÜVEN, Fatih İki Zebercet(Anayurt Adlı Film Üzerine) Hürriyet Gösteri, (76), 3.87 56-58
.... Male and female in Yeşilçam: arcetypes endorsed by mutual agreement of audience and player Turkish Cinema:an Introduction, 1989 35- 41
.... Ağızda Kalan Tad:Türk Sineması Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerI, İst, 2001 67-78
... Türk Sineması ve Biz: Çamlıca'daki Eniştemiz Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerII, İst, 2001 121-130
ÖZKARACALAR, Kaya Kılıç Şıkırtıları Sinema Dergisi (55) 9.99 86-90
..... Uçan Daireler Hep Amerika'ya İnecek Değiller Ya!! Sinema Dergisi (51) 4.99 78-81
.... Vurdulu Kırdılı Filmler Sinema Dergisi (50) 3.99 78-81
.... İki Cüneyt Klasiği Sinema Dergisi (60) 2.2000 82-85
.... Son Dönem Türkiye Sineması Dört Mevsim Dergisi (Bilkent Üni.Yay.)(11)9.2000 26-27
..... Geçmişten Günümüze Türk Sineması Dört Mevsim Dergisi( Bilkent Üni.Yay.)(11)9.2000 28-29
.... Ortak Yapımların İç ve Yabancı Pazarlardaki Fatrklı Sunum Biçimleri Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerI, İst, 2001 139-147
.... Cüneyt Arkın'ın Polis Cemil Filmlerinde Milliyetçilik ve Halkçılık ve ya Milliyetçi Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerII, İst, 2001 113-120
ÖZKIRIM, Çetin A. Köşeyi Dönmek’ Yolsuzluğunun İlkeleştiği Bir Ortamda ‘Namuslu’ Kalmanın Filmi Varlık, 52 (928), 1.85 30-31
ÖZÖZLÜ, Haluk Record Lavrels for Turkish Film Image, (21), 1989 29-31
ÖZTÜRK, Handan Arabesk Üzerine Görüşler (Söyleşiler) Gelişim Sinema, (4), 1.85 23-26
ÖZTÜRK, Zarife Her İnsanın İçinde Bir Hayvan Vardır(Fikret Kuşkan ile 'Avcı' Üzerine ) Sinema Dergisi (39), 3, 98 64-65
.... Cinsellik İnsanın Temelidir(Erden Kıral ile 'Avcı' Üzerine) Sinema Dergisi (39), 3, 98 66-68
ÖZYALÇINER, Adnan Berlin Film Şenliği ve Filmciliğimiz(Onat Kutlar ile Söyleşi) Hürriyet Gösteri, (53), 4.85 41-42
PEKER, Bülent İstanbul'un Bahar Şenliği Sinema Hürriyet Gösteri3.95 ...
.... Yılmaz Güney: Halk Kahramanlığını Gerçek ve İnançlı Bir Sinema Duygusuyla Birleştirmiş Bir Sinema Adamı Hürriyet Gösteri 3.2000 ...
POLAT, Mehmet İnce Memed’den Memed My Hawk’a(Peter Ustinov 'un Sinemaya Uyarlanması Üzerine) Sanat Olayı, (30), 11.84 85-86
REFİĞ, Halit Sinema-Televizyon ve Milli Kültür Milli Kültür Şurası (I.Ank., 23-27.10.'82) 467-474
.... Osmanlı'da Sinema Yeni Türkiye, 7/8.2000 ...
.... Türk Sinemasının Perde Arkasından Portreler:Biricik Üstadımız Lütfi Akad Akşam, 2.64 ...
.... Batılılaşma ve Halk Sineması Kavramları Üzerine Yön, (199)20.01.67 ...
.... Ustalık ve Kişilik Arayanlara Ulusal Sinema, (2), 1968a ...
.... Türkiye'de Sinema Savaşının Gerçekleri Ulusal Sinema, (3/4), 1968b ...
.... Sevmek Zamanı Neyi Anlatır Fikir ve San'atta Harket(84) 12.72 ...
.... Türk Sinemasının Yükseliş ve Çöküşü Üzerine Bazı Düşünceler e d:Murat Dinçer Türk Sineması Üzerine Düşünceler, 1996 ...
RIFAT, Samih İyi Senaryo/Kötü Senaryo ya da ‘Hayallerim, Aşkım ve Sen’ Üstüne Düşünceler Yeni Düşün, (44)12.87 60-61
SAĞIROĞLU, Duygu Türk Sineması Üzerine Görüntü, (2)11.66 ...
SAĞLAM, Seyfettin Batı Sinemasında Türkiye ve Türkler Türk Yurdu(18) 7.98 ...
SAĞLIK, Mediha Toplumsal Açıdan Türk Popüler Sineması Küçük Hanım ve Şöför Nebahat(1960-1970) Kurgu (13), 6.95 93-105
SAV, Ömer Atila Nafile Dünya (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (135), 1.86 45-46
.... Afife Jale (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (111), 5.88 42
.... Yeni Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu: Gitti Sansür, Geldi Sansür Milliyet Sanat Dergisi, (140), 3.86 21-22
SAVCI, Meltem Herşeye Rağmen (Orhan Oğuz ile Film Üzerine Söyleşi) Hürriyet Gösteri Dergisi, (89), 4.88 78-79
.... Türk Sineması’nda Yeniler Hürriyet Gösteri, (73), 12.86 88-91
.... Ressam, Yazar, Sinema Sanatçısı Bir Aradaydı (GülsünKaramustafa-Latife Tekin-Hale Soygazi söyleşi) Hürriyet Gösteri Dergisi, (43), 6.84 58-60
.... Ödüllendirilen Üç Yönetmen:Yavuz Turgul-Tunç Başaran-Yusuf Kurçenli (Söyleşi) Hürriyet Gösteri, (90), 5.88 43-45
SAYAR, Vecdi Sinemamız 70. Yılına Girerken Hürriyet Gösteri Dergisi, 3(36), 11.83 14-16
SAYMAN, Aydın Sinema Günleri 84’ten bir kesit. ‘Derman’, ‘Faize Hücum’ (İsimli Filmler Üzerine) Hürriyet Gösteri, (41), 4.84 90-91
.... Lütfi Akad'ın Son Filmleri Yedinci Sanat, (15), 5.74 ...
SCOGNAMILLO, Giovanni Bir Dönemin Anatomisi:Türk Sineması 1960-1977 Kurgu (1), 3.79 98-107
.... Türk Sinemasının Son On Yılı Varlık(66)8.98 ...
.... Türk Sineması'nın Ekonomik Tarihine Giriş Yeni İnsan Yeni Sinema, (11) 3-4 2002 ...
.... Metin Erksan'ın Yalnız İnsanları Yeni İnsan Yeni Sinema, (11) 3-4 2002 ...
SELİM, Dursun Türk Sinemasının Bugünü(İsmail Güneş ile Senaryolaştırdığı Necip Fazıl'ın Tohum Adlı Romanı Üzerine) Töre, 14(160), 9.84 46-47
SEVİNÇLİ, Efdal Muhsin Ertuğrul’un Tiyatro ve Sinema Yazıları 1913-1928 Çağdaş Eleştiri, 3(5), 5.84 22-28
SIMPSON, Catherine Sınırda Dolaşmak, Avustralya'da Türk Film Festivali Çev: Neşe Akın Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerI, İst, 2001 149-158
SONOK, Hakan Uçurtmayı Vurmasınlar (Tunç Başaran -Nur Sürer ile Söyleşi) Beyazperde, (2), 12.89 10_11
SÖNMEZ, Necati Politik Değil Psikolojik Bir Film(Tomris Giritlioğlu ile Söyleşi Sinema Dergisi (19) 5.99 40-41
.... Zaman Dışına Yolculuk (Akrebin Yolculuğu Filmi Üzerine) Sinema Dergisi (24) 11.96 80-82
.... Şener Şen(Söyleşi) Sinema Dergisi (22) 9.96 7
Yazar Adı Eser Adı Basıldığı Yayın - Sayı - Yıl Sayfa No
SÖNMEZ, Necati Aslolan Çatışma (Yavuz Turgul ile Eşkıya Filmi Üzerine Söyleşi) Sinema Dergisi (22) 9.96 68-71
.... Hande Ataizi(Söyleşi) Sinema Dergisi (23) 10.96 9
.... Kaybolmak ve Reddetmek(Ali Özgentürk ile 'Mektup'Üzerine) Sinema Dergisi (23) 10.96 82-85
SÖNMEZ, Necati-BEŞE, Beyza Kapanan Bir Devrin Filmi(Ferzan Özpetek ile Hamam Üzerine) Sinema Dergisi (21) 7/8.96 3436
SUVEREN, Kami Türk Sinema Tarihi Sandoz Bülteni, 6(21), 1.86
SÜALP, Z.Tül Akbal Türkiye'de Sinema 'Film Noir' ya da Dışavurumcu İklimin İçinden Geçerken Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerII, İst, 2001 89-96
ŞAHİN, Haluk Televizyon-Sinema İlişkileri Tehlikeler ve Umutlar Gelişim Sinema, (5), 2.85 5_9
ŞAHiN, Hilmi Zafer Muhsin Ertuğrul ve Eleştiri Çağdaş Eleştiri, 3(6), 6.84 14-15
ŞEKEROĞLU, Sami Gençlik için Türk Sineması Sanat ve Sanat Eğitimi, (2), 7.87 26-27
ŞENER, Erman En Eski Sinemacılarıımızdan Şakir Seden ile Söyleşi Hürriyet Gösteri Dergisi, 3(36), 11.83 16-17
ŞENSOY, Coşkun Elveda Yeşilçam, Merhaba Abuzer Kadayıf, Hoş geldin Güle Güle ve Yaşasın Türk Sineması Sanat Çevresi, 7-8.2001 ...
ŞİRİN, Uygar Türk Sineması'nda Taşlar Yerine Oturuyor Sinema Dergisi(48), 1, 99 88-89
TANRISEVEN, Erkut-ARAS, Afşar Sinema ve Sorunları (Yusuf Kurçenli ile Söyleşi) Bilim ve Sanat, (63), 3.86 44-45
TANRISEVEN, Erkut Türk Sinemasının Dünü ve Bugünü(Mahmut Tali Öngören ile Söyleşi) Bilim ve Sanat, (60), 12.85 40-41
.... Daha İyiye Güzele Doğru Türk Sineması Bilim ve Sanat, (30), 6.83 14-15
TAŞDİKEN, Mehmet Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Senaryosu Hakkında(ve Sinema Üzerine Bir Konuşma) Boğaziçi, (38), 8.85 35-36
TAŞKIRAN, Kayhan Beyaz Mendil:Seyredilmeye Değdi Son Saat, 28.11.55 ...
TEKSOY, Rekin 1984-85 Türk Sinemasına Bir Bakış. Sinemamızın Kalıcı Örnekleri Milliyet Sanat Dergisi, (118), 4.85 12_13
.... Türk Sineması ‘85/86 Yeni Bir Yönetmenler Kuşağı Milliyet Sanat Dergisi, (141), 4.86 12_16
TEZCAN, Ahmet Yeşilçam Yahut Gecekondu Sinema Üzerine (İsmail Güneş ile Söyleşi) Türk Edebiyatı, (131), 9.84 70-73
TOROS, Ahmetcan Türkiye Sinemasında Kadına Yaklaşım Varlık, 54(942), 3.86 12_13
TUĞCU, Nemika Osmancık/Kuruluş(Film Üzerine Yapılan Konuşmalar) Sanat Olayı, (63), 8.87 43-47
TURAN, Ömer Alabora ve Avkıran'la Son Dönem Türk Sineması Üzerine) Dört Mevsim Dergisi( Bilkent Üni.Yay.)(11)9.2000 40-42
.... Zeki Demirkubuz Filmleri Üzerine Dört Mevsim Dergisi( Bilkent Üni.Yay.)(11)9.2000 ?
TUTEL, Eser [Köknar, Mehmet Sait]Türk Sineması'nda Ölümle Biten İlk Kaza Kimdi Yüzü Yaralı Sait Bey? Tarih ve Toplum(33) 4.2000 ...
TÜRK, İbrahim Sinemayı Yazmak ve Nijat Özön Altyazı(5), 3.2002 ...
.... Gelenek ve Gelecek Arasında Altın Portakal Altyazı(13), 11.2002 ...
ULUSOY, Nejat-KUZUOĞLU, Emre Son Dönem Türkiye Sineması ve Lola+Bilikid Üzerine Dört Mevsim Dergisi( Bilkent Üni.Yay.)(11)9.2000 ?
URAL, Taceddin Bira, Arabesk ve Çalgılı Filmler Boğaziçi, (28), 10.84 17
USTAOĞLU, Yeşim Sinema-Yazın İlişkisi Sanat Olayı, (34), 3.85 69-71
BATUR, Metin Kardeşim Benim (İsimli Film Üzerine) Sanat Olayı, (33), 2.85 48-49
UYANIK, Ali Ulvi Beyoğlu’nun Arka Yakası (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (167), 5.87 45
.... Bulunduğumuz Yol (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (110), 12.84 41
.... Mesudiye’li Mesut Bey’in Öyküsü: ‘Milyarder’ (İsimli Film Üzerine) "> Mesudiye’li Mesut Bey’in Öyküsü: ‘Milyarder’ (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (166), 4.87 45
.... Müjde Ar’lı iki Film ‘Teyzem’ ve ‘Aaah Belinda’ (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (157), 12.86 40-41
.... Otobüs (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (109), 12.84 42-43
.... Yılanların Öcü (İsimli Film Üzerine) Milliyet Sanat Dergisi, (155), 11.86 39
.... Bulunduğumuz Yol (İsimli Film Üzerine) Gelişim Sinema, (3), 12.84 62
UZER, Neslihan Tarık Akan (Söyleşi) Sinema Dergisi (34) 10.97 7
Yazar Adı Eser Adı Basıldığı Yayın - Sayı - Yıl Sayfa No
UZER, Neslihan Tarlabaşı Sokaklarında Ağır İşler (Ağır Roman Filmi Üzerine) Sinema Dergisi (32) 7/8.97 78-81
.... Şahika Tekand(Söyleşi) Sinema Dergisi (30) 5.97 9
.... Sevtap Çapan;İlk Başrol İlk Heyecan Sinema Dergisi (35) 11.97 42
.... Bizans'ta Aşk Başkadır Sinema Dergisi (35) 11.97 94-97
ÜNVER, Bircan Yavuz Özkan Sinemasında Yeni Dönem Hürriyet Göster, 10.95 ...
ÜSDİKEN, Behzat Beyoğlu'nun Eski Sinemaları Toplumsal Tarih (4) 10.95 ...
.... Beyoğlu'nun Eski Sinemaları Toplumsal Tarih (5/25) 1.96 ...
.... Beyoğlu'nun Eski Sinemaları Toplumsal Tarih (26/5) 2.96 ...
.... Beyoğlu'nun Eski Sinemaları Toplumsal Tarih (5) 3.96 ...
.... Pera ve Beyoğlu'nun Eski Sinemaları.2 Toplumsal Tarih (4) 11.95 ...
VARDAN, Uğur Sorun Hakiki Film Çekmekte(Reha Erdem ile Söyleşi) Sinema Dergisi (22) 9.96 50-51
.... Propaganda Sinema Dergisi (51) 4.99 24
VELİBAŞOĞLU, Eda Yedikule'de Sinema Müzesi ve TV-Film Stüdyosu Yapı 9.95 ...
YALÇIN, Burçin S. Bir Ege Aşkı; Kayıkçı Sinema Dergisi (55) 9.99 62-66
.... Belalı İşler (Mustafa Ziya Ülkenciler ile Söyleşi) Sinema Dergisi (65) 7/8.2000 102-104
.... Üçlemenin Sonuna Geldim(Nuri Bilge Ceylan ile Mayıs Sıkıntısı Üzerine) Sinema Dergisi(58), 12, 99 60-64
.... Yağmur Kaşifoğlu(Söyleşi) Sinema Dergisi(59), 1, 2000 114
.... Bir Resim Yaratıyorum(Uğur İçbak ile Söyleşi) Sinema Dergisi (56) 10.99 92-97
YASALAR, Turgut Ayın Konuğu Lütfi Akad(Söyleşi) Antrakt (1), 10.91 ...
YAZICI, Yasemin Yeşilçam’da Jön Serüveni(Söyleşiler) Sanat Olayı, (39), 8.85 73-76
.... Yeşilçam’da Jön Serüveni(Söyleşiler) Sanat Olayı, (40), 9.85 26-29
.... Yeşilçam’da Jön Serüveni(Söyleşiler) Sanat Olayı, (41), 10.85 36-38
Arus YUMUL Türk Sinemasında Aşk ve Ahlak Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerI, İst, 2001 47-54
YÜCEL, Fırat Yazgı (Eleştiri) Altyazı(3)12.2001 ...
.... Ferzan Özpetek; Beni Atıf Yılmaz'a Benzetin (Söyleşi) Altyazı 110.2001 ...
YÜKSEL, N.Aysun Dışgöç Olgusunun Türk Sinemasındaki Yansımaları Üzerine Bir Deneme Kurgu, 7.2001 ...
... Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Kalıpları ve Popüler Bir Örnek Olarak Duruşma Filmindeki İzdüşümleri Türk Film Araştırmalarında Yeni YönelimlerII, İst, 2001 133-145
ZİLELİ, Feyza Bir Avuç Cennet (Abdi İpekçi Film Eleştirisi Yarışmasında Mansiyon Kazanan Yazı) Milliyet Sanat Dergisi, (138), 2.86 38-39
Nezih Erdoğan Perdeye Seyirci Kalmak XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, Ekim, 2001 ...
Nezih Erdoğan Yeşilçam'ın Hayaletleri İletişim , no: 10, Yaz , 2001 251-256
Nezih Erdoğan Üç Seyirci : Popüler Eğlence Biçimlerinin Alimlanmasi Üzerine Notlar Doğu - Batı Düşünce Dergisi, Sayı:15 Mayıs, Haziran, Temmuz 2001 117
Nezih Erdoğan Yeşilçam'da Beden ve Mekanın Eklemlenmesi Üzerine Notlar Doğu - Batı Düşünce Dergisi, Sayı:2, Şubat -Mart-Nisan, 1998 175-183
Nezih Erdoğan Gerçek ve Kodları : TV'de Gizli Kamera Kullanımı Üzerine Notlar Yeni Türkiye Dergisi, Sayı: 11, Eylül-Ekim 1996 166
Nezih Erdoğan Sinema ve Psikanaliz Toplum ve Bilim, no: 70, Sonbahar, 1996 241-249
Nezih Erdoğan Ulusal Kimlik, Kolonyal Söylem ve Yeşilçam Melodramı Toplum ve Bilim, no: 7, Eylül . 1995 178-196
Nezih Erdoğan Anlatı Geleneğinin Devamı Cumhuriyet Kitap, Kasım 9, 1990 ...
Nezih Erdoğan Seyirci ve Gerilim Cumhuriyet Kitap, Kasım 23, 1990 ...
Nezih Erdoğan Gerçekliğin Yeniden Sunumu Cumhuriyet Kitap, Aralık 20, 1990 ...
Nezih Erdoğan Nobelzede Bir Yazar Cumhuriyet Kitap, 1991 ...
Nezih Erdoğan Seyirci ve Sinema Ankara Med-Campus-GISAM, 1994 ...
       
       
       
       
       
       
       

Yrd. Doç. Dr. Murat ÜNAL

MAKALELER
• Türk Güldürü Sineması’nın Sosyo-Politik Evrimi, (Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu: 15-17 Kasım 2007. Makale bildiri olarak sunulmuş ve sempozyuma ait kitapta yayımlanmıştır.)
• Duygusal Zeka’nın Peşinde: Stanley Kubrick, (Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu: 7-9 Mayıs 2007. Makale bildiri olarak sunulmuş ve sempozyuma ait kitapta yayımlanmıştır.)
• Popüler Filmler ve Kültürel İnşa, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Dergisi, 2007.
• Kemal Sunal Sineması, Makale, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Dergisi, 2007.
• Çocuksu Kişiliği Bekleyen Tehlikelere Sinemasal Bakış, Makale, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Dergisi, 2007.
• Düş Kurma Hakkı, Makale, Genç Artı Dergisi, 2004.
• Film Dilleri, Çeviri: Murat Ünal, Yazar: William C. Constanzo, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Dergisi, 2002.

BİLİMSEL-ARAŞTIRMA PROJELERİ
• Sualtı Fotoğraf ve Video Üretiminde Çağdaş Uygulamalar, Sürmekte olan bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Murat ÜNAL
• Görsel İletişim Tasarımında Bilgisayar Destekli Uygulamalar, Sürmekte olan bilimsel araştırma projesinde üyelik. Yürütücü: Prof. Dr. Zafer ÖZDEN.
• Çağdaş Film Yapım Sürecinde Ses Kayıt ve Aydınlatma Uygulamaları. Tamamlanmış bilimsel araştırma projesinde üyelik. Yürütücü: Prof. Dr. Zafer ÖZDEN.
• Yeni Anlatım Olanakları: Görüntü ve Ses Kurgusunda Bilgisayar Uygulamaları. Tamamlanmış bilimsel araştırma projesinde üyelik. Yürütücü: Prof. Dr. Konca YUMLU.Prof. Dr. E. Özden ÇANKAYA

Kitap (Yayımlanmış eser)
Özden Cankaya, 2003, YKY, İstanbul: Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi, TRT (1927-2000)

Kitap (Yayımlanmış eser)
E.Özden Cankaya, A. Dinç, N. Ekici, 2000, YKY Yayınları, İstanbul: İstanbul Radyosu (Anılar, Yaşantılar)

Kitap (Yayımlanmış eser)
E.Özden Cankaya, 1997, Beta Yayınları, İstanbul: Dünden Bugüne Radyo-Televizyon, (Türkiye'de Radyo-TV'nin Gelişim Süreci)

Kitap (Yayımlanmış eser)
E.Özden Cankaya, 1996, : Radyo-TV Haberciliği (Çoğaltma)

Kitap (Yayımlanmış eser)
E.Özden Cankaya, 1990, Mozaik Basımevi, İstanbul: Türk Televizyonunun Program Yapısı (1968-1985)

Makale (Yayımlanmış eser)
Özden Cankaya, Vildan Mahmutoğlu, H. Serhat Güney, 2004, Aralık, İletişim, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1, s:29: Türkiye'de Radyonun Değişen Kültürel İşlevi (İstanbul'daki Taksi Şoförleri Üzerine Bir Araştırma)

Makale (Yayımlanmış eser)
Özden Cankaya, 1998, Eylül-Aralık, Yeni Türkiye Cumhuriyet Özel Sayısı, İstanbul, Sayı:23-24, s:2796-2799: Cumhuriyetin 75.Yılında Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

Makale (Yayımlanmış eser)
Özden Cankaya, 1996, 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'de TV (Der.:Emir Turam), Altın Kitaplar, İstanbul, s:65-74: Türkiye'de Radyo ve Televizyon Yayıncılığının Yasal Gelişim

Makale (Yayımlanmış eser)
Özden Cankaya, 1996, İletişim Cumhuriyet Dönemi Ansiklopedisi, İstanbul, (Yenilenmiş Baskı), s:1078-1086: Türk Radyoculuğunun Gelişimi

Makale (Yayımlanmış eser)
Özden Cankaya, 1996, Yeni Türkiye Medya Özel Sayısı, Ankara, 2 Sayı:12, s:1031-1036: Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Radyonun İşlevi

Makale (Yayımlanmış eser)
Özden Cankaya, 1995, Ocak, Antrakt, İstanbul, Sayı:40, s:51-55: Türk Televizyon Tarihinde Kısa Bir Gezinti I

Makale (Yayımlanmış eser)
Özden Cankaya, 1995, Şubat, Antrakt, İstanbul, Sayı:41, s:50-53: Türk Televizyon Tarihinde Kısa Bir Gezinti II

Makale (Yayımlanmış eser)
Özden Cankaya, 1995, Ocak, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, İstanbul, s:1-14: Çağdaş Arjantin'de Televizyon ve Seçim Kampanyaları

Makale (Yayımlanmış eser)
Özden Cankaya, 1993, Nisan, Marmara İletişim Dergisi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul, Sayı:2, s:221-236: Türkiye'de Televizyonculuğun Gelişimi ve Bugünkü Durumu