Türkiye'de Sinema YayınlarıTezler

Tez Adı Yazar Yılı Tez Türü Üniversite Bölüm
Türk sinemasında korku filmi yaratım ve üretim sorunları Birgül Koçak 2002 Yüksek Lisans İstanbul Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Tevfik Başer sineması'nda " Yabancı kimliği ve yalıtılmış yaşamlar " Aslı Güngör Kırçıl 2002 Yüksek Lisans İstanbul Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
1960'lardan 1990'lara Türk siyasal sineması Ayşe Taş Koncavar 2001 Doktora Marmara Radyo-TV,Sinema
Türk sinemasının anlatı yapısı ve kökeni Mehmet Arslantepe 2001 Doktora Marmara Radyo-TV,Sinema
Türk sinemasında toplumsal gerçekçilik (1960-1966) Özen Emrah 2001 Yüksek Lisans Ankara İlet. Bil. Sinema-TV
Sinema ve edebiyat ilişkisi açısından Aytmatov'un eserlerinin incelenmesi Gülmira Töröbekova 2001 Yüksek Lisans Marmara Radyo-TV,Sinema
Yeşilçam sinemasında karakterler ve tipler Ahu Gümüşkemer 2001 Yüksek Lisans Marmara Radyo-TV,Sinema
Türk sinemasında kadın yönetmenler Vildan Çetin 2001 Yüksek Lisans Marmara İlet.Bil. Sinema-TV
Toplumsal değişim süreci: Bir etkileme aracı olarak sinema ve Nigar Pösteki 2001 Doktora Marmara Radyo-TV,Sinema
Türk Sineması: Mekan üzerinden bir çözümleme Fatoş Adiloğlu 2001 Doktora İstanbul Sos.Bil.Ens. İletişim
1970 li yıllarda Yeşilçam ve Türkiye'nin kültürel hayatı Umut Tümay Arslan 2001 Yüksek Lisans Ankara Sos.Bil.Ens. İletişim
Yerli sinemada Türklüğün mitleştirilmesi: Kostüme-avantür filimler Rukiye Karadoğan 2001 Yüksek Lisans Ankara Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Modern iletişim toplumunda sine-masal kentler Mehmet Öztürk 2001 Doktora Marmara Radyo-TV,Sinema
Ses Dergisi sinema artisti yarışmaları ile gelen oyuncuların Türk sinema tarihindeki yeri ve katkıları Sultan Şahin Gencer 2001 Yüksek Lisans İstanbul Sos.Bil.Ens. Kadın Çal..
Zeki Ökten Sineması Yağmur Nazik 2000 Yüksek Lisans Ankara Sos.Bil.Ens. İletişim
Türk ve dünya sinemasında "çocuk" imgesi Nilüfer Öcel 2000 Doktora İstanbul Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Türk canlandırma sinemasında Türk yazını uyarlamaları: Gösterge çözümlemesi modeli Selçuk Hünerli 2000 Doktora İstanbul Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
1990`lı yılların Türk sinemasında sıra dışı cinsel yaşantılar Fatma Okumuş Ergül 2000 Yüksek Lisans Anadolu Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
1961 Anayasası`nın getirdiği açılımın Türk sinemasındaki etkileri Levent Yaylagül 2000 Yüksek Lisans Ankara Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
1990 sonrası Türk sinemasının kültürel niteliği Asiye Salbaş 2000 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Türkiye ile Avrupa arasında ortak film yapım ilişkileri Sinan Bali 1999 Yüksek Lisans İstanbul Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Türk sinemasında aydınlatma ve kompozisyon alanında yeni eğilimler Nihan Şengül 1999 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Bir sinemasal tür olarak güldürü ve 1980 sonrası Türk sinemasında güldürünün incelenmesi Serpil Kırel 1999 Doktora Marmara Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Ulusal sinema düşüncesinin politik toplumsal, bilimsel, edebi yönleri ve bu düşüncenin Türk sinemasına etkileri İlker Özdemir 1999 Yüksek Lisans Marmara Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Türkiye sinema pazar dinamikleri (1922-1999) Doğan Anapa 1999 Yüksek Lisans Marmara İngilizce İşletme Böl.
Türk sinemasında edebiyat uyarlamaları ve Osman Şahin Güler Günaydın 1999 Yüksek Lisans Marmara Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Popüler Türk sinemasında erkekliğin sunumu: Cüneyt Arkın örneği Barış Bora Kılıçbay 1999 Yüksek Lisans Ankara Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Türk sinemasında bir kadın yönetmen, Bilge Olgaç ve sineması Esra Gözübüyük 1999 Yüksek Lisans Marmara Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Türk sinemasında kadınlar "Bedia Muvahhit" [Film (VHS video kaset)] Müjgan Yıldırım 1999 Sanatta Yeterlik Marmara Güzel Sanatlar Enstitüsü
Dış göç olgusunun Türk sinemasına yansıtması Nilbanu Engindeniz 1999 Yüksek Lisans Ankara Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Sinemada "fantazya" kavramı ve Yavuz Turgul sinemasına yansıması Sergül Bulut 1999 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Şerif Gören sineması Ali Karadoğan 1999 Yüksek Lisans Ankara Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Televizyon sinema yapımlarında aydınlatma Ali Yeşildal 1999 Yüksek Lisans Marmara Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Başlangıcından günümüze Türk sinemasına genel bir bakış ve yabancılaşma Türkşan Karatekin 1998 Yüksek Lisans Mimar Sinan Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
İslami ideolojilerin Türk sineması üzerindeki etkileri: 1970`ler ve 1990`lar arasındaki popüler milli sinema örnekleri üzerine bir çalışma Elif Daşcı 1998 Yüksek Lisans ODTÜ Sos.Bil.Ens. Ulus.İlş.Bl.
Türk sinemasında destan filmleri ve bir uygulama örneği olarak Köroğlu filmi Seçkin Özmen 1998 Yüksek Lisans İstanbul Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Zihniyet ve toplumsallık ilişkilerinin Türk sinemasındaki yansımaları Nebihat Yağız 1998 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
1980 sonrasında Türkiye`de yaşanan ideolojik ve kültürel dönüşümlerin Türk sin. yansımaları Hilmi Maktav 1998 Doktora Dokuz Eylül Sos.Bil.Ens. Sinema-TV1998
Türk sinemasında Aziz Nesin uyarlamaları aracılığıyla; tarihsel, toplumsal ve kültürel yapılanmaların araştırılması Dilek Tunalı 1998 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Türk sinemasında 1980 sonrası üslup arayışları Filiz Bilgiç 1998 Doktora Dokuz Eylül Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Türkiye`de film yapımcılığı Altuğ Işığan 1998 Yüksek Lisans Ankara Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Romantik aşkın yeniden sunumu: 1965-1975 Türk melodram posterlerindeki tasarım ve anlamın incelenmesi Nazlı Eda Noyan 1998 Yüksek Lisans Bilkent Güzel.Sanatlar Ens.
1950-1970 arası Türkiye'de sinema müzik ilişkisi Betül Şirin 1998 Yüksek Lisans İTÜ Sos.Bil.Ens.TSM.Prog.1998
Belgesel sinema ve Türkiye`de belgesel sinemanın geçirdiği evreler. Mine Esen 1998 Yüksek Lisans Marmara Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
TV ve sinemada Kemal Sunal güldürüsü Ali Kemal Sunal 1998 Yüksek Lisans Marmara Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
1960-1970'lerde Türkiye'de değişen toplumsal yapının sinemaya yansıması ve sinemada aile. Fatime Neşe Kaplan 1998 Yüksek Lisans Marmara Sos.Bil.Ens.
Sinema dramaturjisi:"Asiye Nasıl Kurtulur" filmlerinin dramaturjik çözümlemesi Özcan Gürbüz 1998 Yüksek Lisans Anadolu Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Trends in Turkish Cinema/Türk Sinemasında Yönelimler Vivian Saragosi 1998 Lisans Bitirme Bilgi İşletme Fakültesi
Türk sinemasında trajik öykü anlayışı örnek Yılmaz Güney Yüksel Aksu 1997 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Merkez-çevre karşıtlığı temelinde Yeşilçam melodramlarında parti sahnelerinin görsel temsili Savaş Arslan 1997 Yüksek Lisans Bilkent Sos.Bil.Ens.
Türk sinemasında güldürü ve televizyon çağında Kemal Sunal olgusu Serdar Karakaya 1997 Yüksek Lisans Mimar Sinan Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Sinema ve ideoloji 12 Eylül filimlerinin toplumsal çözümlemesi Hakan Erkılıç 1997 Yüksek Lisans Anadolu Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Türkiye`de afiş tasarımı ve kültürel afiş tasarımları (Sinema afişleri) Sinem Elif Alphan 1997 Yüksek Lisans Marmara Güzel.Sanatlar Ens.
Günümüz Türk sinema seyircisi profili Murat Ünal 1997 Yüksek Lisans Ege Sos.Bil. Ens. İletişim..
Belgesel sinema ve Türkiye`de belgesel film gelişimi ve yapısı üzerine sosyolojik bir inceleme Gökçe Bayrakçeken 1997 Yüksek Lisans    
Türk melodramında filmsel mekan Ahmet Gürata 1997 Yüksek Lisans Bilkent Güzel.Sanatlar Ens.
Metin Erksan sineması Birsen Altıner Akıllı. 1997 Yüksek Lisans İstanbul Sos.Bil. Ens. İletişim..
Türk sinemasında trajik öykü anlayışı örnek Yılmaz Güney/ Yüksel Aksu 1997 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Sinemada sanat yönetmenliği ve bunun görsel tasarım etkisi Ayşegül Çinici 1996 Yüksek Lisans Mimar Sinan Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Türkiye'de sinema filmleri ve sansür Şükrü Sim 1996 Yüksek Lisans İstanbul Sos.Bil. Ens. İletişim..
Milli sinema ve Yücel Çakmaklı Ş. Fuat İnci 1996 Yüksek Lisans Marmara Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
1960-1970 yılları arasında Türkiye'de yaşayan toplumsal ve siyasi değişimlerin Asiye Korkmaz 1995 Yüksek Lisans Mimar Sinan Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Başlangıçtan günümüze Türk Sineması'nda dekor ve dekor yapımı Yüksel Aktaş 1995 Yüksek Lisans Mimar Sinan Sos.Bil. Sahne-Gör.San.
Televizyon kanallarının Türk sineması üzerindeki teknik ve yapısal etkileri H. Serdar Dikmen 1995 Yüksek Lisans Mimar Sinan Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Türkiye'de sinema-tv eğitiminin topluma etkisi, amaçları, sorunları Deniz Kurtuluş 1995 Yüksek Lisans Mimar Sinan Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Sinemasal bir Türk (genre) olarak melodrama genel bakış Tunç Aslı 1995 Yüksek Lisans Anadolu Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
1950-1960 yılları arasında Türk sineması M.Alp Birol 1995 Yüksek Lisans Mimar Sinan Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Türk sinemasında tür Jale Nur Süllü 1995 Doktora Marmara Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Türk sinemasında Kemal Tahir uyarlamaları Dilek İmançer 1995 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Yerli filmler kadınlara sunulan dünya tasarımları: 1960-1975 Pembe Behçetoğulları 1995 Yüksek Lisans Ankara Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Türk sinemasında sansür konusuna bir yaklaşım Emine Uçar 1995 Yüksek Lisans Ankara Sos.Bil.Ens. Güz.San.Böl.
1980 sonrası Türk filmlerindeki bireyleşme çabaları Filiz Bilgiç 1994 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Bilge Olgaç ve sinemasında kadın Feriha Özgül 1993 Yüksek Lisans Gazi Sos.Bil. En.Türk Dil.Ed.
Toplumsal eleştiri boyutunda Türk popüler sineması: Küçük Hanım ve Şoför Nebahat dizileri Mediha Sağlık 1993 Doktora Anadolu Sos.Bil.Ens.
Türk sinemasında 1960-1990 yılları arasında çekilmiş filmlerde kentsel aile Emine Demiray 1993 Doktora Anadolu Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Türk edebiyatından sinemaya uyarlanan en büyük eser Şadan Karaağaçlı 1993 Yüksek Lisans İstanbul Sos.Bil.Ens.Gazeticilik
Türk sinemasında içerik ve dışavurum sorunları Yüksel Zebil 1993 Yüksek Lisans Marmara Sos.Bil. Ens. İletişim..
Türk sinemasında erkek söylemi Canan Uluyağcı 1993 Doktora Ankara Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Son dönem Türk sinemasının dışa açılması ve tanıtımı Çiğdem Özkan 1993 Yüksek Lisans Marmara Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Değişen İstanbul-Bir kesit Bebek [Film (VHS video kaset)]. Nigar Çapan 1993 Yüksek Lisans Marmara Sos.Bil.Ens.GüzelSant.
1980'li yıllarda Türk sinemasında kadın ve toplumsal dayanakları Feyzan Nizam 1993 Yüksek Lisans İstanbul Sos.Bil. Ens. İletişim..
Metin Erksan Sineması Şadan Çağlar 1992 Yüksek Lisans Marmara Sos.Bil. Ens. İletişim..
Sinema-toplum ilişkileri açısından Türk sineması Faruk Kalkan 1991 Doktora Dokuz Eylül Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Türk sinemasında gençlik Nejat Ulusay 1991 Yüksek Lisans Ankara Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
François Truffaut ve Atıf Yılmaz sinemasında kadın olgusuna yaklaşım A.Güzin Özcet 1991 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
80 sonrasında Türk sinemasının toplumsal olaylara yaklaşımı Şükran Esen 1990 Doktora Marmara Sos.Bil.Ens. İletişim
Başlangıcından bugüne Türk sinemasında ses Şenol Er 1990 Yüksek Lisans Mimar Sinan Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Türk sinemasında teknik alt yapı sorunu Dilek Er (Şarman) 1990 Yüksek Lisans Mimar Sinan Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Türk sinemasına yeni bir bakış ve Ertuğrul Muhsin Alev İdrisoğlu 1990 Yüksek Lisans Mimar Sinan Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Türk sinemasında yönetmenin kimliği, rolü ve yaratıcılık sorunları Engin Başcı 1990 Yüksek Lisans Ankara Sos.Bil.Ens. İletişim
Uluslararası film festivalleri kapsamında Türk sineması Bayezid Yıldırım 1990 Yüksek Lisans İstanbul Sos.Bil.Ens.
Türk film eleştirisinde yaklaşım biçimleri Simber Rana Atay 1990 Doktora Dokuz Eylül Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Türk güldürü sinemasında evlilik ve cinsellik Zühal Çetin 1990 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın roman, senaryo, film olarak mukayesesi Mustafa Çetin 1990 Yüksek Lisans İstanbul Sos.Bil.Ens.
Türk sinemasında kadın Fetay Soykan 1990 Doktora Dokuz Eylül Sos.Bil.Ens. İletişim
Hayallerim Aşkım ve Sen Mehmet Gün 1990 Yüksek Lisans Gazi Sos.Bil.Ens. İletişim
Belgesel filmin yapısal gelişimi ve Türkiye'ye yansıması Simten Gündeş 1989 Doktora İstanbul Sos.Bil.Ens.
Ömer Kavur sinemasında gerçeklik Berna Demir 1989 Yüksek Lisans Ege Sos.Bil.Ens. İletişim
Yeni Türk Sineması Perivash Gocahmadi 1989 Yüksek Lisans İstanbul Sos.Bil.Ens. İletişim
Türk sinemasında güldürü (1980-1986 yılları). Günseli Pişkin 1989 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Filmde kişi zaman ve mekan (Anayurt oteli üzerine bir inceleme). Halim Esen 1988 Yüksek Lisans Anadolu Sos.Bil.Ens.
Temel özellikleri ve tarih felsefesi açısından belgesel sinemada gerçeklik Nazmi Ulutak 1988 Doktora Anadolu Sos.Bil.Ens.
Türk sinemasında oyunculuk Canan Cankılıç 1988 Yüksek Lisans Anadolu Sos.Bil.Ens.
Türk sinemasında arabesk (arabesk şarkılı filmlerin incelenmesi). Nesrin Tan 1987 Yüksek Lisans Anadolu Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Türk sinemasında konu Raşit Demirtaş 1987 Yüksek Lisans Anadolu Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Atıf Yılmaz'ın Mine, Bir Yudum Sevgi ve Dul Bir Kadın filmlerinde kadın olgusu. Emine Demiray 1987 Yüksek Lisans Anadolu Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Türk sinemasında Türk edebiyatından yararlanma. Arslan Küçükyıldız 1987 Yüksek Lisans Anadolu Sos.Bil.Ens.
Türk sinemasında milli mücadele Muzaffer Kılıç 1987 Yüksek Lisans Ankara Türk İnkılap Tarihi Ens.
Türk sinemasında dini filmler Özden Candemir 1986 Yüksek Lisans Anadolu Sos.Bil.Ens. Sinema-TV
Türk Sineması'nda İç Göç ve Kültür Sorunları Bilal Kırbaş 1986 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Sos.Bil.Ens. Sinema-TV