Türkiye'de Sinema YayınlarıTürkiye'de Sinema -TV Bölümü olan Üniversiteler ve Merkezler

Ankara, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi. http://ilet.ankara.edu.tr
Ankara, Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, http://www.ilet.gazi.edu.tr

İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi, İletişim Fakültesi. http://www.bahcesehir.edu.tr
İstanbul, Beykent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi. .http://gsf.beykent.edu.tr
İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi, Mithat Alam Film Merkezi. http://www.filmcenter.boun.edu.tr
İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi. http://www.ibun.edu.tr
İstanbul, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, http://www.istanbul.edu.tr
İstanbul, Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, http://www.maltepe.edu.tr
İstanbul, Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, http://www.marun.edu.tr
İstanbul, Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, http://www.msu.edu.tr
İstanbul, Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi. http://www.yeditepe.edu.tr
İstanbul, Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi. http://www.gsu.edu.tr

İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi,Güzel Sanatlar Fakültesi. http://www.deu.edu.tr
İzmir, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi. http://www.ege.edu.tr

Antalya, Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi. http://www.akdeniz.edu.tr

Elazığ, Fırat Üniversitesi, İletişim Fakültesi. http://www.firat.edu.tr
Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, İletişim Fakültesi. http://www.anadolu.edu.tr
Erzurum, Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi. http://www.atauni.edu.tr

Kayseri, Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi. http://www.erciyes.edu.tr
Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, http://www.kou.edu.tr
Konya, Selçuk Üniversitesi,İletişim Fakültesi. http://www.selcuk.edu.tr

Mersin, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi. http://www.gsf.mersin.edu.tr