2010 Öncesinde çekilen bazı önemli Canlandırma Filmler2010 Öncesinde çekilen bazı önemli Canlandırma Filmler
2005/eltitritero - Çağdaş ÜLGEN2006/denizinsonu - Çağdaş ÜLGEN